B-delen: Oppgavetekst

Nå skal du skrive langsvarsoppgaven, og det er viktig at du leser nøye igjennom oppgaven, slik at du forstår skriveoppdraget.

Velg en av oppgavene, og husk å skrive nummeret på oppgaven.

B-delen skal skrives på bokmål.

 

Formell informasjon

  • Skrifttype: Arial, Calibri eller Times New Roman
  • Skriftstørrelse: 12
  • Linjeavstand: 1,5
  • Husk topptekst med navn, dato og oppgavenummer
  • Lever i "Innlevering" i menyen til venstre

Oppgave 1

Et av de største problemene vi har å stri med i verden i dag, er de enorme forskjellene mellom rike og fattige land. Du skal nå skrive en sakpreget tekst om årsakene til dette, hva som har blitt gjort, og hva man kan gjøre med problemet, og hvilke følger dette vil få for de involverte partene.

Finn på en overskrift som du mener passer godt til teksten, og som samtidig vil gi mottakerne eller leserne lyst til å lese den.

Teksten din skal være et bidrag til en temabok for ungdom med tittelen «Rike og fattige land, en kløft som aldri kan tettes igjen?»


Oppgave 2

Bruken av SMS og sosiale medier har snart tatt over for brevskriving og samtaler der folk fysisk møtes og snakker sammen. I tillegg blir vi overstrømmet av ord og uttrykk fra engelsk, men også fra andre språk. Hva med «kebabnorsk», slang og påvirkning fra alle de andre talemålene som blir brukt i det norske samfunnet? Mange mener og frykter for, at disse faktorene vil kunne påvirke evnen vår til å uttrykke oss på «korrekt» norsk.

Skriv en tekst der du reflekterer over hvordan du tror det norske språket kan komme til å utvikle seg i fremtiden. Målgruppen er elever på tiende trinn på din egen skole.

Finn på en «tankevekkende» overskrift som vil fenge dine jevnaldrende og samtidig få frem noe av det teksten din fokuserer på.


Oppgave 3

I dagens samfunn deler unge mennesker nesten alt med hverandre på sosiale medier: Bilder, hva de til enhver tid gjør, hva de mener om andre, og kanskje også seg selv, filmsnutter og bilder av tvilsom art, av seg selv, eller like gjerne av andre. Samfunnet har ganske strenge lover og regler for hva som er tillatt, og hva man ikke kan legge ut, men det virker ikke alltid som om dagens mennesker bryr seg nevneverdig om dette.

Skriv en tekst der du drøfter hva deling på sosiale medier kan føre til på godt og vondt.

Finn på en dekkende og nysgjerrighetsskapende overskrift.

Teksten din skal publiseres i et nettmagasin for ungdom.


Oppgave 4

I Henrik Ibsens skuespill "Vildanden" blir vi vitne til en intens diskusjon mellom Gregers Werle og doktor Relling. Diskusjonen, som også er hovedtemaet i skuespillet, dreier seg om hva som er mest fornuftig å gjøre i en situasjon der et menneske baserer livet sitt på en såkalt livsløgn. Gregers mener at det alltid er best for et menneske om sannheten kommer frem. Relling står derimot på motsatt side idet han mener at livsløgnen nærmest fungerer som medisin for sjelen. "Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme", sier Relling i femte akt.

Skriv en kreativ tekst med livsløgn som sentralt element.

Teksten skal både underholde og skape engasjement hos tilhørerne. Det er lov å ta utgangspunkt i Vildanden og/eller sitere fra dette skuespillet i din tekst.

Teksten skal publiseres i et magasin for jevnaldrende som i denne utgaven, har livsløgn som gjennomgående tema.