Etter at fagdagen er levert

Dersom du har levert fagdagen før tiden har gått ut, har du en unik mulighet til å komme litt videre med "norskpensumet", eller gjøre forberedelser til kommende fagdager.

Når du har levert fagdagen i norsk kan du velge mellom å jobbe med følgende:

  • Regne matteoppgaver som forberedelse til matte fagdag - bruk smartboka.
  • Les forberedelsesheftet til engelsk fagdag (ligger i OneNote)
  • Jobb med undervisningsfilmserien "Filmens grunnbegreper" (husk å skrive svarene på oppgavene i OneNote). Dette jobber vi ellers med i tredelingstimene.