Vurdering: Firedelt vurderingsskala

 

Forklaring

Fordeler og ulemper

Skala

En firedelt skala kan se slik ut: Grunnleggende, under utvikling, dyktig og fremragende. 

Grunnleggende

Under utvikling

Dyktig

Fremragende