2010-12-16_Juleball 043.JPG

Juleball

Juleball et et svært populært arrangement som har blitt arrangert på Tranby skole i størsteparten av skolens eksistens. På 80- og 90-tallet var det ikke slik at skolen hadde faste elevinnslag hvert år. Fra begynnelsen av 2000-tallet og fremover har det imidlertid vært tradisjon med et scenisk show før elevene spiser sammen og går polonaise. Showet består gjerne av ulike sceniske innslag; ofte av musikalsk art, men også filmvisning, opplesning at tekster, standup og sjonglering har vært på programmet opp gjennom årenes løp. Det hele har tradisjon tro blitt sydd sammen av en eller flere dyktige konferansierer. Det er elevene selv som er med på å forme juleballforestillingen. Kanskje du vil bidra med talent eller kreativitet i årets juleball?

2007-12-13_Juleball 03.jpg
2010-12-16_Juleball 003.JPG

PÅMELDINGSSKJEMA FOR SCENISKE INNSLAG

Påmeldingsskjemaet for innslag til juleballet legges ut nedenfor. Her har man alle muligheter til å vise kreativitet. Sanginnslag, dans, band eller hva man måtte ønsker. Musikalske innslag kan påvirke vurdering i faget musikk,  samt i valgfaget sal og scene. Vi trenger som vanlig også noen som kan sy det hele sammen og være konferansierer. Meld deg på ved å sende inn skjemaet innen fristen!

Eventuelle spørsmål kan rettes til David R. (ta helst kontakt på Facebook).

Fill out my online form.

Har du problemer med skjemaet, bør du ta kontakt med David R. for teknisk support.