Musikk og identitet

Music is not what I do, It’s who I am.
— Unknown

Musikksosiologi: Musikk og identitet

Denne PowerPointen er en gjennomgang av generelle punkter knyttet til musikk og identitet.

Http.jpg

-