Sang og direksjon

Singing is a way of escaping. It’s another world. I’m no longer on earth.
— Edith Piaf

Sanghefte

Alle sangheftene vi bruker i timene kan du laste ned her.

Lytt til "Sanghefte 1" på Spotify.

Lytt til "Sanghefte 2" på Spotify.

Lytt til "Sanghefte 3" på Spotify.

Spillelister til alle sanghefter og annet knyttet til Skoleweb, kan du finne på Skolewebs Spotifykanal.


Oppvarming for sang

"Oppvarming for sang" er en undervisningsfilmserie med en del forslag til ulike øvelser for oppvarming. Lær deg noen nye øvelser du kan bruke når det er din tur til å lede oppvarmingen.

1. Kropp

2. Pust

3. Fonasjon