Etter at jeg har levert oppgaven

ET ARBEIDSOPPLEGG RUNDT ROMANEN «VICTORIA» AV KNUT HAMSUN

Utdraget du skal lese, står i Fabel 10, side 342-350.

Les utdraget og reflekter samtidig over Mens du leser-oppgavene.
Dersom det er noen ord du lurer på, slår du dem opp fortløpende.

Når du er ferdig med lesingen, skal du besvare skriftlig oppgave 10-14, side 350 og Mens du leser-oppgave 5, 7 og 8.

Skriv et par avsnitt om hva du tror skjer videre i romanen.

Du skal nå sette deg litt inn i forfatterskapet til Knut Hamsun. Bruk ulike kilder, finn en del fagstoff og skriv en fagartikkel om denne berømte forfatteren. Legg særlig vekt på Hamsun som nyromantisk forfatter og romanene hans fra 1890-tallet, og få samtidig frem hvorfor han ble så berømt. Du bør også komme inn på Markens grøde og Nobelprisen i litteratur.

Husk på å oppgi hvilke kilder du bruker i arbeidet ditt.

"Victoria" på film 

Spørsmål basert på filmen. Besvar oppgavene i OneNote:

 1. Beskriv Victoria. Hva er hennes sterke og svake sider?
 2. Beskriv Johannes. Hva er hans sterke og svake sider?
 3. Mot slutten forteller Victoria Johannes at hun heller ville at faren skulle tegne livsforsikring på henne, og så kunne hun tatt sitt eget liv, fremfor å gifte seg med den rike Otto for å få tilgang til penger. Hva sier dette om Victorias følelser for Otto?
 4. Johannes og Victoria sliter med å få sagt særlig til hverandre når de først møtes. (I teateret klarer ikke Johannes å si noe som helst.) Hvordan opplevde du dette da du så filmen? Hvordan ville du selv ha uttrykt deg om du var i samme situasjon?
 5. Når de endelig har avslørt sine følelser for hverandre så er det en scene hvor de kysser hverandre i en trappeoppgang. Hvor viktig er et slikt kyss for handlingen OG for Johannes og Victorias relasjon? Hvilke betydninger kan et kyss ha?
 6. I starten av filmen redder Johannes Camilla fra å drukne. Hvor viktig var det for Johannes at Victoria sto og så på at dette skjedde? (Dette er vektlagt ulikt i romanen og i filmen.)
 7. Hvilke følelser tror du Victoria fikk da hun fikk vite at Otto var blitt drept? Hvilke følelser fikk du da det skjedde?
 8. Hvilken/hvilke av de andre karakterene i filmen liker du godt? Begrunn svaret ditt.
 9. Hvilken/hvilke av de andre karakterene i filmen liker du dårlig? Begrunn svaret ditt.

Spørsmål som krever kilder og/eller refleksjon.

 1. Hvor gammel var det vanlig at man var når man giftet seg på 1800-tallet, sammenlignet med i dag?
 2. Hvis historien om Johannes og Victoria hadde funnet sted i dag, hva tror du hadde vært den største forskjellen i handlingen?
 3. Hvilke muligheter hadde man til å klatre oppover samfunnsstigen på 1800-tallet sammenlignet med i dag?
 4. Hva kan hindre to forelskede mennesker i å få hverandre? Finn ulike eksempler.
 5. Hvor utbredt er arrangerte ekteskap i verden i dag? Hvilke argumenter finnes for og imot?
 6. Hva kan en forelskelse gjøre med et menneske? Hvordan påvirker en forelskelse oss, på godt og vondt?