Opplegg for dagen

 

Du skal sammen med læringspartneren din lese nøye igjennom de utdelte oppgavene og prøve å forstå det som står i de fire oppgavene. Dere må plukke oppgaveteksten fra hverandre og finne ut hva det er man skal gjøre i de ulike oppgavene. Hvem er mottakeren eller målgruppen? Hva er skriveoppdraget? Hvilken nøkkelinformasjon blir gitt i teksten? Hva slags teksttype skal dere velge (sjangervalg)? Er det flere muligheter? Hvilke krav stilles til de ulike teksttypene?

Bruk plakaten "Viktige ord og begreper brukt ved skriftlig eksamen i norsk" som henger i klasserommet. På Skoleweb finner du også en digital versjon av plakaten.

Bruk gjerne "Trudes metode", side 16-25 i Fabel 10.

Når du føler at du har forstått de enkelte oppgavene, er turen kommet til å velge en av de fire oppgavene. Bruk nå god tid til å lage en disposisjon over teksten din . Hva skal du ha med? I hvilken rekkefølge skal du ta det med? Hva med innledningen? Hoveddelen? Avslutningen? Bør du lage deg en idebank først, og så strukturere stoffet i etterkant?

Skriv ned disposisjonen.

Overskriften

Det kan være lurt å skrive denne til slutt, for da er det lettere å se hva som vil passe til teksten din. Tenk over hvilken funksjon overskriften din skal ha.

Nå kan du begynne selve skrivingen. Ta deg god tid og ikke heng deg opp i rettskriving, kommasetting og språklig variasjon i første omgang. Sørg for at du får skrevet en del før du går inn og vurderer det du har skrevet.

Når du har skrevet en del, kan du stoppe opp og lese igjennom og vurdere teksten din. Hva er du fornøyd med? Hva føler du at du må jobbe videre med? Trenger du respons fra læringspartneren din? Når du har rettet opp eller justert det du mener er nødvendig, fortsetter du skrivingen.

Les nøye gjennom teksten din til slutt og fokuser på rettskriving og tegnsetting.

Noen tips og råd til slutt:

Lukke til!