Egenvurdering

Egenvurderingen skal gjøres helt til slutt etter at alt er levert. Vurderingskriterier for egenvurdering er som vanlig evne til faglig refleksjon i det arbeidet dere har gjort. Minner også om at en egenvurdering alltid kan hjelpe deg med å "rette opp" eventuelle feil eller mangler i det du har levert.

Egenvurderingen er et individuelt arbeid.

Fill out my online form.