Oppgaveteksten

Vi skal nå sette oss inn i norsk litteraturhistorie der målet er å få en generell oversikt over de ulike periodene fra norrøn tid og frem til i dag. Dette kan komme til nytte ved en eventuell muntlig eksamen. Hensikten er å utvide vår allmennkunnskap på en slik måte at vi kan plassere ulike tekster som vi leser inn i sin samtid.

Istedet for at alle fordyper seg i alt, skal vi sammen lage og videreformidle denne kunnskapen for hverandre i form av en tidslinje som vi henger opp i klasserommene. Tidslinjen skal videre knyttes opp mot podcaster som dere skal produsere i grupper på denne fagdagen.

Oppgaven kan kort oppsummeres i følgende punkter:

 1. Hver gruppe skal fordype seg i en litterær periode.
 2. Hver gruppe skal lage podcast om sin litterære periode.
 3. Hver elev skal lage en kort podcast om "sin" forfatter.
 4. Hver gruppe skal lage et spørsmålsark (test/prøve) til sine podcasts.

I det følgende beskrives de fire delene mer i detalj.


1. Hver gruppe skal fordype seg i en litterær periode

Hver gruppe skal spesialisere seg i den perioden de får tildelt. Det betyr at dere må bruke en del tid på å finne informasjon i ulike kilder. Alle kildene dere bruker skal noteres ned på et ark (bruk Word) som skal leveres inn!

Lever ett ark pr. gruppe med kildeoversikten. Lever via innlevering i menyen til venstre. Husk å få med navn på alle i gruppen i dokumentet.


2. Hver gruppe skal lage podcasts om sin litterære periode

Gruppene skal lage en podcast der dere presenterer deres litterære periode. Podcasten bør inneholde følgende:

 • Omtrentlig plassering i tid
 • Kjennetegn for perioden
  • Hva var man opptatt av?
  • Hvilke sjangere var dominerende?
  • Hva kjennetegnes ved skrivestilen?
 • Hvorfor oppstår perioden (overgang fra foregående periode)
 • Forfattere og verk som bør knyttes opp mot perioden
 • Eksempel på tekst(er) der dere peker på typiske trekk

Lever lydfilen via innlevering i menyen til venstre.


3. Hver elev skal lage en kort podcast om "sin" forfatter.

Hver elev skal lage en meget kort podcast om den forfatteren man får tildelt (maks 2 minutter). Podcasten bør inneholde følgende:

 • Kort biografisk informasjon
 • Hvilken/hvilke litterære perioder forfatteren bør plasseres i
 • Begrunnelse av punkt to ved å vise til konkrete teksteksempler

Lever lydfilen via innlevering i menyen til venstre.


4. Hver gruppe skal lage spørsmålsark (test/prøve) til sine podcasts

Det er meningen at alle elever skal få et lite innblikk i samtlige av de litterære periodene. For å få til det er det skal alle lage spørsmål til sine podcaster. Spørsmålene bør være en variasjon av faktaspørsmål, forklaringsspørsmål, vurderingsspørsmål og handlingsspørsmål (jf. side 27 i "Mot eksamen" i Fabel 10).

Lag først og fremst spørsmål til hovedpodcasten om den litterære perioden, men få også med et spørsmål eller to til de små forfatterpodcastene.

Spørsmålene fra alle i gruppen lagres i ett dokument som dere leverer via innlevering i menyen til venstre.