Oppgave: Det seriøse dramaet

 
Drama, kortversjon av dramatikk (= dramatisk diktning, skuespilldiktning), er en særskilt form for litterær fiksjon representert i framføring (skuespill, spill stilt til skue). Begrepet kommer fra det greske ordet δρᾶμα, drama, i betydningen «handling», som igjen er avledet fra δράω, draō, «å gjøre», «å handle» (eller «å forestille seg»).
— Wikipedia

Oppgavens hensikt jf. lærerplanen

Skape: Lage et kort, gjennomførbart manus som går i retning av tragedien mer enn komedien. Dere skal i det skapende arbeidet gjennomføre kunstneriske valg som bygger opp under tematikken i dramaet. De kunstneriske og kreative valgene vil inkludere alt fra manus, skuespill, rekvisitter, sminke, scenografi osv.

Formidle: Øve og fremføre.


Oppgaveteksten

I denne oppgaven skal dere planlegge og gjennomføre et skuespill med tragedien som grunnleggende faktor. Dramaet skal altså ha en seriøs undertone, og ha til hensikt å påvirke publikum til å tenke eller undre seg over noe. I denne oppgaven er det lov å skrive et nytt originalmanus, la seg inspirere av andre kilder eller gjennomføre en ren adaptasjon. Oppgaven vil bestå av ulike faser der følgende punker skal være med:

 1. FASE: Idémyldring der målet er å diskutere ulike tema, budskap og/eller appeller som kan være aktuelle å fokusere på.
 2. FASE: Skrive manus, og planlegge scenografien.
 3. FASE: Øve på skuespillet.
 4. FASE: Fremføre det endelige produktet.
 5. FASE: Individuell egenvurdering.

I denne oppgaven vil følgende tre ting telle til vurdering:

 1. Et skriftlig manus som inkluderer replikker og sceneinstruksjoner. Dere kan selv velge om dere vil skrive et fullverdig manus, eller om dere mener at det holder med et "overflatemanus".
 2. Selve fremvisningen. Her teller typiske ting som innlevelse, utstråling, publikumskontakt, troverdighet, flyt praktisk gjennomføring ol.
 3. Egenvurdering som blir et individuelt arbeid med faglig refleksjon i fokus.

Tips, forslag og ideer til inspirasjon

 • Når det fokuseres på at denne oppgaven skal være "seriøs" eller gå mot tragedie, så betyr det at dramaet skal være av interesse også "utenfor" selve skuespillet. Stykket kan f.eks. ta for seg etiske problemstillinger, politiske problemstillinger eller sosiale eller mentale problemstillinger.
 • La deg gjerne inspirere av det du vet om Henrik Ibsen og hans dramatiske diktning. En av Ibsens storheter er at han fokuserer på evigaktuelle temaer (tenk bare på "Vildanden" eller "Et dukkehjem") Kapitlet om drama i Fabel 10 kan gjerne brukes som inspirasjon. 
 • Det kan være et godt tips å diskutere temaer som opptar dere som er i denne gruppen. Det kan f.eks. dreie seg om mobbing, skolepolitiske problemstillinger, innvandring, metoo-kampanjen, ungdom vs. voksne (foreldre  / lærere) eller hent andre ting.