Oppgave: Minimusikal

 
Musikal, også kalt musical og musikkteater, er en dramaform som kombinerer sang, dans og talt dialog. Den er nært beslektet med opera og operette. All musikk i en musikal bruker vanligvis å være nedskrevet i et partitur (på engelsk score) mens de talte replikkene finnes i et manus (på engelsk book).

Det er vanlig å la sangnumrene komme på følelsesmessige høydepunkter i historien, og de hjelper dermed til med å drive handlingen videre. En sang i en musikal vender seg enten til en annen på scenen (som i vanlig dialog) eller direkte til publikum.
— Wikipedia

Oppgavens hensikt jf. lærerplanen

Skape: Oppgaven går ut på å plukke ut noen få sanger 3-4 som skal danne grunnlaget for musikalen. Musikalen må ha en handling og sangene som velges må falle naturlig inn i handlingen. Det skapende arbeidet vil derfor gå ut på å skrive manus og flette inn aktuelle sangtekster.

Formidle: Øve og fremføre.


Oppgaveteksten

I denne oppgaven skal dere planlegge og gjennomføre en enkel minimusikal. Ettersom tiden er begrenset, er det lurt å ikke sette listen for høyt. Det er absolutt lov (kanskje til og med fornuftig) å bruke utdrag eller fragmenter av sanger i musikalen. Oppgaven vil bestå av ulike faser der følgende punker skal være med:

 1. FASE: Idémyldring. Plukke ut sanger og lage en historie. Skrive et grovmanus med som kan brukes under øving. Noe å tenke på: Er det lurt å plukket ut sanger eller skrive historien først?
 2. FASE: Planlegge og forberede alt det visuelle og praktiske ved musikalen. Det vil typisk dreie seg om ting som scenografi og andre praktiske løsninger (bakgrunnsmusikk osv.). 
 3. FASE: Velge ut og fordele ulike roller.
 4. FASE: Øve på musikalen.
 5. FASE: Fremføring av det endelige produktet.
 6. FASE: Individuell egenvurdering.

I denne oppgaven vil følgende tre ting telle til vurdering:

 1. Et skriftlig manus. Dere kan selv velge om dere vil skrive et fullverdig manus, eller om dere mener at det holder med et overflatemanus.
 2. Selve fremvisningen. Her teller typiske ting som innlevelse, utstråling, publikumskontakt, troverdighet, flyt praktisk gjennomføring ol.
 3. Egenvurdering som blir et individuelt arbeid med faglig refleksjon i fokus.

Tips, forslag og ideer til inspirasjon

 • Det er viktig å ikke gjøre dette for komplisert. En musikal med enkel bakgrunnsmusikk (singback) eller a cappella-innslag fungerer bra.
 • Kartlegg ferdigheter på gruppen. Kanskje noen kan spille gitar, piano eller annet praktisk kompinstrument.