Oppgave: "Norske talenter"

 
Norske Talenter er et norsk talentkonkurranse som har gått sporadisk på TV 2 siden 2008. Hovedinnholdet i programserien er en talentkonkurranse innenfor alle grener, og er åpen for alle deltakere, uavhengig av alder. Programmet er basert på det britiske Britain’s Got Talent.
— Wikipedia

Oppgavens hensikt jf. lærerplanen

Skape: Kreativt arbeid som går ut på å adaptere et kjent fjernsynsprogram til et mindre internt format. Sluttproduktet kan enten gå mot et reelt talentprogram eller en parodisk versjon.

Formidle: Øve og fremføre (evt. gjennomføre).


Oppgaveteksten

I denne oppgaven skal dere planlegge og gjennomføre en intern versjon av Norske talenter. Oppgaven vil utvikle seg litt ulike basert på om dere velger å lage et reelt talentshow eller en parodi. Oppgaven vil bestå av ulike faser der følgende punker skal være med:

 1. FASE: Klargjøring av variant av oppgaven: Reelt show eller parodi. Her må det tas hensyn til hva som er praktisk gjennomførbart innen gitt tidsramme.
 2. FASE: Idémyldring. Hvilke elementer ønsker dere å ha med? Programleder, dommere, talenter, publikum osv. I denne fasen må dere også kartlegge fordeling av roller og om det er hensiktsmessig med dobbeltroller.
 3. FASE: Utforming av et skriftlig arbeidsdokument som holder orden på hvordan dette skal gjennomføres.
 4. FASE: Øve på praktisk gjennomføring av showet.
 5. FASE: Fremføring/gjennomføring av det endelige produktet.
 6. FASE: Individuell egenvurdering.

I denne oppgaven vil følgende tre ting telle til vurdering:

 1. Et skriftlig arbeidsdokument som beskriver hvordan oppgaven skal løses.
 2. Selve gjennomføringen. Her teller typiske ting som innlevelse, utstråling, publikumskontakt, troverdighet, flyt praktisk gjennomføring ol.
 3. Egenvurdering som blir et individuelt arbeid med faglig refleksjon i fokus.

Tips, forslag og ideer til inspirasjon

 • Hent gjerne inspirasjon fra de reelle tv-programmene. Det ligger mange klipp fra Norske talenter, Britain's Got Talent og fra andre land ute på YouTube.
  NB! Pass på at dere ikke blir sittende å bare kikke på klipp fra YouTube! Begrens dette for å øke effektivitet når dere er sammen på skolen. Gi hverandre heller i lekse å gjøre mesteparten av researcharbeidet hjemme.