Oppgave: Reklamefilm

 
Reklamefilm er en reklameform med levende bilder og som oftest også lyd. I likhet med annen reklame og markedskommunikasjon har den til hensikt å formidle et standardisert, kommersielt budskap til en gitt målgruppe. Avsenderen er normalt en kommersiell aktør som bruker reklamefilm som et element i sin markedspåvirkning. En reklamefilm varer vanligvis mellom 15 sek og 60 sek – som oftest 30 sekunder.

Reklamefilm kan brukes til å formidle budskap om et produkt, en idé, en tjeneste eller en visjon. Ikke-kommersielle filmer, propagandafilmer og informasjonsfilmer kan ha mange fellestrekk med reklamefilm.
— Wikipedia

Oppgavens hensikt jf. lærerplanen

Skape: Planlegge og skape en kreativ reklamefilm med alt hva det innebærer av estetiske og teknisk kreativitet. Det skapende arbeidet inkluderer teoretisk planlegging, øving, filmteknisk gjennomføring og filmestetisk utforming. 

Formidle: Øve, spille inn, redigere og vise frem


Oppgaveteksten

I denne oppgaven skal dere enkelt og greit lage en reklamefilm for et kjent eller fiktivt produkt. Reklamefilmens skal lett kunne gjenkjennes som reklamefilm ved bruk av typiske sjangertrekk. Oppgaven vil bestå av ulike faser der følgende punker skal være med:

 1. FASE: Idémyldring. Velge et produkt det skal reklameres for. Her er det ingen grenser så lenge man holder seg til norske lover i tillegg til skolens reglement.
 2. FASE: Skrive et arbeidsdokument (med manus) som har til hensikt å effektivisere selve innspilling- og redigeringsfasen. Fordeling av roller foran og bak kamera. Planlegging av rekvisitter kulisser og alt annet som vedrører mise-en-scene.
 3. FASE: Selve filminnspillingen.
 4. FASE: Etterarbeid som inkluderer hele redigeringsfasen, med bilderedigering og arbeid med ikke-diegetisk (evt. også  diegetisk) lyd som musikk, voice over ol.
 5. FASE: Fremvisning av det endelige produktet.
 6. FASE: Individuell egenvurdering.

I denne oppgaven vil følgende tre ting telle til vurdering:

 1. Et skriftlig arbeidsdokument som inneholder tydelige beskrivelser av fase 2 ovenfor. Dere kan selv velge om dere vil skrive et fullverdig manus, eller om dere mener at det holder med et overflatemanus.
 2. Selve fremvisningen av filmen. Her teller typiske ting som innlevelse, utstråling, publikumskontakt, troverdighet, flyt praktisk gjennomføring ol.
 3. Egenvurdering som blir et individuelt arbeid med faglig refleksjon i fokus.

Tips, forslag og ideer til inspirasjon

 • Være realistiske i forhold til hva dere ønsker å lage. Husk at dere ikke har de samme ressursene som Universal Studios eller MGM. 
 • Utstyr som evt. kan lånes på skolen er: Kamera, stativ, dolly, kran, green screen. Husk imidlertid at alt dere velger å bruke krever sitt mht. til tid og resursen. Velg enkle løsninger.
 • Når det gjelder redigering har vi først og fremst Windows Movie Maker tilgjengelig. Det er fornuftig å sjekke på gruppen hvilke ressurser i form av kunnskaper og muligheter dere har tilgjengelig der.