på nett

Skoleweb er å finne på en rekke ulike nettsteder, sosiale medier ol. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til disse da alt som til enhver tid er relevant, er knyttet sammen med, eller linket opp mot, hovedsiden skoleweb.net. Navnet "Skoleweb" benyttes i de aller fleste sammenhengene. Her følger linker til noen sentrale nettkoblinger og sosiale medier som kan være av interesse.

(Scann QR-kodene med en barcodescanner-app på mobilen.)

Skype.ico