Nyttige nettsider

  • Bubbl.us (lag enkle tankekart, sosiogram ol.)

  • Classtools (diverse verktøy for skolebruk)

  • Prezi (lag flotte presentasjoner - alternativ til Power Point)

  • Slideshare (database for deling av Power Point-presentasjoner)

  • SuperTeacherTools (klassekart, grupperinger, lykkehjul mm.)

  • Vimeo (databaser for deling av film)

  • YouTube (database for deling av film)