Nyttige nettsider

  • Bubbl.us (lag enkle tankekart, sosiogram ol.)
  • Prezi (lag flotte presentasjoner - alternativ til Power Point)
  • Slideshare (database for deling av Power Point-presentasjoner)
  • SuperTeacherTools (klassekart, grupperinger, lykkehjul mm.)
  • Vimeo (databaser for deling av film)
  • YouTube (database for deling av film)