Opplesning i Tranby kirke - julearrangement

Denne nettsiden er laget for dere som skal lese i Tranby kirke på vårt tradisjonelle julearrangement der. Dersom du ikke skal lese noe, har du kommet feil. Dersom du f.eks. egentlig tenker å melde på sceniske innslag til kirken eller et annet arrangement på skolen må du trykke her.

Oppdraget

Til dette oppdraget trenger vi minst seks elever (maks åtte) noe som også inkluderer reserver. Alle må uansett være reserver for hverandre. Oppdraget i kirken går altså ut på å lese noen tekster og tenne noen lys. Følgende tekster skal leses:

Ytterligere informasjon og gangen i det hele

En gudstjeneste har faste ledd (deler) som gjennomføres i en fast rekkefølge hver gang. De tre leddene som 8. trinn har ansvar for, fungerer på følgende måte:

 1. Tenning av adventslys. Det skal tennes adventslys forholdsvis tidlig i gudstjenesten. Teksten som dere finner ovenfor, skal synges av menigheten. For hvert vers tenner man ett lys! Antall lys som skal tennes avhenger av hvor langt inn i adventstiden vi har kommet. Det vanligste er derfor to eller tre lys denne dagen.
 2. Juleevangeliet. Juleevangeliet skal alltid leses. Her det vanlig å dele teksten på midten slik at det er to elever som leser denne.
 3. Forbønn og lystenning. Forbønn og lystenning er en kombinasjon av noen som skal leses og lys som skal tennes. Opplegget er som følger:
  • Elev nr. 1 leser det som står med uthevet skrift under punkt 1. 
  • Menigheten synger, og samtidig tenner en annen elev ett lys.
  • Elev nr. 2 leser det som står med uthevet skrift under punkt 2.
  • Menigheten synger, og samtidig tenner en annen elev ett lys.
  • Elev nr. 3 leser det som står med uthevet skrift under punkt 3.
  • Menigheten synger, og samtidig tenner en annen elev ett lys.

  Tips til lesingen:

  • Bruk tid på å sørge for at mikrofonen en vendt vinkelrett mot deg.
  • Les høyt og tydelig.
  • Øv godt på det du skal lese.
  • Husk å også øve på det de andre skal lese i tilfelle noen eller flere blir syke.

  Dersom du har spørsmål, bør du ta kontakt med David R. (ta helst kontakt på Facebook)