Filmens grunnbegreper

 

Denne undervisningsfilmserien tar for seg de grunnleggende begrepene, virkemidlene og teoriene om film som fortellende kunst form. Se gjerne filmene i kronologisk rekkefølge og svar på tilhørende oppgaver.

 
 

Ep.1 * Filmforståelse

Ep.2 * Filmens to systemer

Ep.3 * Det formelle system: Det narrative

Ep.4 * Det formelle system: Det ikke-narrative

Ep.5 * Det stilistikse system: Mise-en-scéne

Ep.6 * Det stilistikse system: Cinematografi

Ep.7 * Det stilistikse system: Klipping

Ep.8 * Det stilistikse system: Lyd

Ep.9 * "Film form" i praktisk bruk

Ep.10 * En oppsummering