Filmmusikk - teori

Den grunnleggende teorien om filmmusikk finner du her presentert i en undervisningsfilmserie som heter Filmmusikkens teori.

Filmmusikkens teori del 1 - Filmens lydkilde

Hvor kommer musikken i film fra? Hvem kan høre musikken i en film? Dette er sentrale spørsmål som blir belyst i Filmmusikkens teori del 1.

Filmmusikkens teori del 2 - Bruk av musikk i film

På hvilken måte kan film og musikk passe sammen? Hva kan vi kalle musikk som bygger opp under stemningen i bildet? Disse er blant spørsmålene som blir besvart i Filmmusikkens teori del 2.

Filmmusikkens teori del 3 - FilMusikkens funksjoner

Hvilke funksjoner kan musikk ha i film? Finn svar på disse spørsmålene i Filmmusikkens teori del 3.

Loading...