Tranby skoles lyd- og scenegruppe, TSLS

 

VIl du være med i lyd- og scenegruppen?

Søknad for lyd- og scenegruppen for skoleåret 2018-2019 er nå åpen. Både nye og gamle lydteknikere kan søke.

Dersom du har spørsmål om lyd- og scenegruppen, kan du snakke med David, eller kanskje med en av de elevene som var med i forrige skoleår.

Hvem får være med?

Når søknadene behandles tas det hensyn til følgende:

  • Det bør helst være noen medlemmer fra alle trinn

  • Det bør være en kombinasjon av gamle og nye medlemmer

  • For de som har vært med tidligere teller pålitelighet og kvalitet

  • Elever som skriver gode søknader prioriteres

  • Elever som ikke har andre verv på skolen vil bli prioritert

  • Elever med Facebook blir prioritert

 
Fill out my online form.

Har du problemer med skjemaet, bør du ta kontakt med David R. for teknisk support.