Tranby skoles lyd- og scenegruppe, TSLS

 

VIl du være med i lyd- og scenegruppen?

Søknad for lyd- og scenegruppen for skoleåret 2017-2018 er nå avsluttet.

Hvem får være med?

Når søknadene behandles tas det hensyn til følgende:

  • Det bør helst være noen medlemmer fra alle trinn
  • Det bør være en kombinasjon av gamle og nye medlemmer
  • For de som har vært med tidligere teller pålitelighet og kvalitet
  • Elever som skriver gode søknader prioriteres
  • Elever som ikke har andre verv på skolen vil bli prioritert
  • Elever med Facebook blir prioritert
 
Fill out my online form.