AVSLUTNING FOR 10. TRINN

Avslutningen for 10. trinn er en høytidelig seremoni som gjennomføres i hallen med elever, lærere, skoleledelse og foresatte til stede. Dette arrangementet utgjør det aller siste obligatoriske oppmøtet for deg som elev ved Tranby skole.  Selve programmet består av taler og ulike sceniske innslag. Hovedmålet for kvelden er utdelingen av vitnemålet til alle avgangselevene.

2015-06-18_Avslutning for 10.trinn 148.JPG

SEREMONIEN - PROGRAM

En sentral del av avslutningsseremonien er sceniske elevinnslag. Innslagene er vanligvis ulike typer musikkinnslag som sang, dans, spill på instrumenter, men også andre innslag som opplesningen av tekster/dikt (gjerne selvskrevet), sketsjer, parodier, skuespill, filmvisning og annet har forekommet på disse arrangementene. Det er vanlig at elver stiller som konferansierer enten sammen med en lærer, foresatt eller medelev. 

AVSLUTNING FOR 10. TRINN

Seremonien i Tranbyhallen varer i ca. to timer med oppstart kl.19.00. Det er vanlig av klassene starter kvelden sammen med kontaktlærerne i klasserommet (tidspunkt for dette får dere av kontaktlærerne).

2011-06-21_Avslutning for 10 trinn 2011 15.jpg

PÅMELDINGSSKJEMA FOR SCENISKE INNSLAG

Det er viktig å være tidlig ute med planlegging av innslagene til denne kvelden. Husk at ukene før avslutningen preges av at det er mye å gjøre med eksamen og avslutning av alle fag. Meld deg på tidlig, så vil du få veiledning videre. Meld deg dersom du vil være konferansier, eller om du vil bidra alene eller sammen med andre med sceniske innslag. Minner om at samtlige påmeldte innslag skal kvalitetssikres og godkjennes før du ev. er sikret deltagelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til David R. (dersom du ønsker raskt svar sender du en melding på Facebook).

Fill out my online form.

Har du problemer med skjemaet, bør du ta kontakt med David R. for teknisk support.

2012-06-19_Avslutning for 10.trinn 019.JPG