Lyrikk

Lyrikk er stemningsfull diktning. I hverdagsspråket bruker vi ordene lyrikk, poesi og dikt som synonymer. Benytter vi fagspråk, er lyrikk navnet på sjangeren, og poesi er språket som gjør et dikt lyrisk. Formålet med slike tekster kan blant annet være å påvirke, gjøre inntrykk på, reflektere, utforske, underholde og å fantasere.
— Norsksidene

Dagens dikt

Dagens dikt vil i utgangspunktet si at vi starter hver dag, eller så mange dager som det lar seg gjøre, med at et dikt blir presentert for klassen. Det går på rundgang å presentere dagens dikt.