Muntlige presentasjoner (foredrag)

Foredrag, i videste forstand en kunstnerisk fremførelse av tale, opplesning, sang, undertiden også musikk og dans; i en mer konkret betydning en lengre tale av opplysende eller belærende innhold i en ordnet, litterær eller kunstnerisk form.
— Store norske leksikon
foredrag-29481.jpg

Til diskusjon

  1. Hva er en muntlig presentasjon? Hva er et foredrag?

  2. Hvilke elementer (sjangertrekk) kan en muntlig presentasjon bestå av?

  3. Hva er forskjellen på verbal og ikke-verbal kommunikasjon?

  4. I hvilke sammenhenger kan du ha bruk for muntlige presentasjoner?

  5. Hva er forskjellen på en god og en mindre god presentasjon?

  6. Hva kan du gjøre for å takle det å være nervøs når du skal presentere noe for et publikum?