2010-12-21_Juleavslutning 114.JPG

JULEAVSLUTNING

Juleavslutningen er en felles avslutning i hallen siste skoledag før jul. Den har tidligere også gått under navnet "nissefest". Arrangementet består av  musikalske elevinnslag i tillegg til tradisjonell julehilsen fra elevrådet og skolens ledelse. Seansen styres av en eller flere konferansierer.

Juleavslutningen i hallen er felles for hele skolen og gjennomføres før elevene går til hvert sitt klasserom for å avslutte dagen der, blant annet ved å motta terminkarakterene sine.

2013-12-19_Juleavslutning 353.jpg
2014-12-18_Juleavslutning 121.JPG

PÅMELDINGSSKJEMA FOR SCENISKE INNSLAG

Dersom  du kan tenke deg å bidra med innslag til juleavslutningen, kan du levere inn skjemaet nedenfor innen fristen. Som alltid er det slik at musikalske innslag i skolens regi kan ha positiv påvirkning for vurdering i faget musikk, samt valgfaget sal og scene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til David R. (ta helst kontakt på Facebook).

Fill out my online form.

Har du problemer med skjemaet, bør du ta kontakt med David R. for teknisk support.