Minifremføring

I couldn’t worry about whether I`m gonna make it onstage or not. You can’t. You just gotta do it. And if you do, you do, and if you don’t, you don’t, and then something else happens. That’s the point of the live performance.
— Bruce Springsteen

Hva er minifremføring?

Minifremføring er små musiseringsfremføringer for klassen. Fremføringene krever ingen forberedelse hjemme og vil heller ikke alltid bli annonsert i forkant. En minifremføring vil typisk bli gjennomført på følgende måte:

  1. Elevene får, i starten av timen, vite at de skal ha en minifremføring.
  2. Rask gjennomgang av hva oppgaven går ut på samt kriterier for vurdering.
  3. Elevene får mesteparten av timen til å øve og forberede seg.
  4. Mot slutten av timen gjennomføres fremføringene fra scenen på musikkrommet.
  5. Timen avsluttes på normal måte med oppsummering.

ULIKE MINIFREMØFRINGER

Minifremføringer kan enten være knyttet til en konkret oppgave (sang, gitar, dans o.l.), eller de kan være frie.

Fri minifremføring

Med fri minifremføring kan elevene selv får velge hva de ønsker å fremføre. Elevene legger premissene for oppgave, musisering og vurdering.

Fri minifremføring er en mulighet til å vise seg frem i noe man kan. Dersom man f.eks. kan spille et instrument som vi ikke bruker tid til på skolen, har man sjansen her. All form for musisering er tillatt. Det betyr at man kan synge, danse eller spille trekkspill, tuba, fiolin, piano, trommer, sekkepipe eller hva man måtte ønske.

Minifremføring: Presentasjon av oppgaven

Nedenfor finner du oppgavetekst og presentasjon av ulike aktuelle minifremføringer.