Sjangerlære

There are two kinds of music. Good music, and the other kind.
— Duke Ellington

Grunnleggende teori

Den grunnleggende teorien i sjangerlære blir gjennomgått i følgende tre undervisningsfilmer:Sjangeroppgave

Arbeidet med sjangerlære skal munne ut i en sjangeroppgave der dere fordyper dere i en valgfri sjanger.