Rytmelære

To live is to be musical, starting with the blood dancing in your veins. Everything living has a rhythm. Do you feel your music?
— Michael Jackson

Rytmisk grunnkurs 1: Rytme, puls og takt

Hva er egentlig forskjellen på rytme, puls og takt? Denne undervisningsfilmen prøver å gi et svar på det.

rytmisk grunnkurs 2: Taktart og taktsignatur

Taktart og taktsignatur er grunnleggende begreper innen musikkteori. Hva ligger i disse to begrepene?

rytmisk grunnkurs 3: Noteverdier

Det finnes mange noteverdier. I vårt rytmiske grunnkurs skal du kunne fem noteverdier og fem pausesymboler.

Loading...

For å få tilgang til fasiten til oppgavene, må du ta kontakt med faglærer (eller evt. med nettadministrator).


Jeg lager en rytmekomposisjon

En rytmekomposisjon er et musikkstykke som kun baserer seg på rytme.

Metronom 1.png

Rytmediktat

En rytmediktat vil i enkelhet si at man skal notere ned en rytme man hører. For å bli god på dette, er det nødvendig å trene jevnlig. I timene kan man f.eks. ha "dagens rytmediktat" som fast punkt. I tillegg kan det være lurt å øve litt hjemme. Skoleweb har produsert noen treningsoppgaver i rytmediktat på film. Filmene er organisert i gradvis stigende vanskeligshetsgrad (fra 1.1 til 1.30). Et eksempel på en slik film, ser dere her:

Oversikten over hele undervsiningsfilmserien finner dere på Skolewebs YouTube-kanal.